Rezervace

PRAVIDLA PRO VSTUP DO LPG:
 1. Při vstupu do LPG použij dezinfekci na ruce.
 2. Při pobytu v prostorách LPG, kde se necvičí (např. v šatně), použij roušku a dodržuj rozestup.
 3. Během cvičení roušku mít nemusíš.
 4. Obuv odlož v prostorách zadního vchodu, převlékat se již můžeš v šatně. Své věci umisťuj tak, aby se nedotýkaly věcí ostatních.
 5. Používej, prosím, dostatečně velký ručník, který si budeš dávat pod sebe během cvičení. A druhý menší na otírání potu.
 6. Po každém použití nářadí či jiné pomůcky použij dezinfekční prostředky k tomu určené. Postupuj pečlivě, chráníš tak sebe i ostatní.
 7. Svlékání triček během tréninku není dovoleno.
 8. Při použití prostor toalet dodržuj bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržuj správný postup pro mytí rukou a následnou dezinfekci.
 9. Při odchodu z LPG opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.