Ceny - Dospělí
Pro každého nového klienta je první (zkušební) hodina ZDARMA!


1 dospělá osoba:

  • Volný vstup: Kč 1750,- / kalendářní měsíc volný vstup na jakýkoliv trénink 
  • Vstup 4x týdně: Kč 1400,- / kalendářní měsíc 
  • Vstup 3x týdně: Kč 1100,- / kalendářní měsíc 
  • Vstup 2x týdně: Kč 750,- / kalendářní měsíc 
  • Jednorázový vstup: Kč 150,- / hodinu
  • 10 vstupů: Kč 1000,- / 3 měsíce

Manželský pár:

  • Volný vstup: Kč 3000,- / kalendářní měsíc volný vstup na jakýkoliv trénink 
  • Vstup 4x týdně: Kč 2500,- / kalendářní měsíc 
  • Vstup 3x týdně: Kč 2000,- / kalendářní měsíc 
  • Vstup 2x týdně: Kč 1400,- / kalendářní měsíc

Příslušnou částku, prosím, zašlete na účet u Fio banky číslo 2000793409/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo permanentky.

Celou částku za permanentku, prosím, uhraďte do konce měsíce předcházejícího (nejpozději na první hodině příslušného měsíce).